Portret za osocze

My również dumnie włączamy się do akcji #portretzaosocze ❤
Zapraszamy i zachęcamy ozdrowieńców do oddania osocza, pomagajmy, ratujmy, każdy tak – jak potrafi! My potrafimy fotografować i w ten sposób zamierzamy walczyć z pandemią!
Więcej o akcji dowiecie się z Portret Za Osocze.

Regulamin akcji:
1. Z darmowej sesji portretowej może skorzystać osoba, która oddała osocze po przejściu choroby Covid-19, lub wskazana osobą z najbliższej rodziny (małżonek, dziecko, rodzic).

2. W sesji może wziąć udział tylko jedna osoba. 

3. Sesja jest przeznaczona dla wszystkich, z wyłączeniem dzieci niesiedzących. 

4. Sesja obejmuje jedną stylizację i jedno tło. 

5. Osoba portretowana otrzymuje 3 zdjęcia, poddane profesjonalnej obróbce graficznej, w formie elektronicznej. 

6. Wymagane jest pisemne potwierdzenie oddania osocza z placówki medycznej. 

7. Akcja prowadzona jest od dnia 07.12.2020 do odwołania. 

8. Na sesje należy umawiać się indywidualnie. Decyzja o ostatecznym terminie sesji należy do fotografa.